+ 7 (727) 2 662 888
   Технология артықшылығы

Технологиялар

Гидродинамикалық тазарту

Мазутталған топырақтағы мұнай көмірсутектің жоғары құрамы жағдайында (60%-дан жоғары), биоремедиацияны жүзеге асыру үшін алаңның болмауы және мұнаймен ластанған топырақтарды және мұнай шламдарын тазарту жөніндегі қосымша әдіс ретінде оның орналастырудың мүмкін болмауынан УОГ-15Т3 сериялы ресейлік өндіріс қондырғысы қолданылады. Бұл қондырғы тиімділіктің жоғары дәрежесімен қалдықтарды құрамдарға бөлуге және ағартылған суды тазартылған топырақ және тауарлық сападағы ауыр мұнай көмірсутектерін алуға мүмкіндік береді.

Айнымалы геометриялы бүріккіш аппараттың патенттелген технологияларының арқасында, УОГ-15Т3 қондырғысы мұнайдың қалдық құрамын 400-500 ppm-ға (0,04-0,05%) көрсеткіштердің басқа технологиялары үшін жетпейтін су топырақтарын шаюдың бірегей технологиясын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге қондырғы, оны автокөлікке немесе қатты тұрмыстық қалдықтар контейнерлерге оны түсіре отырып жуылған топырақты бөледі және коллоидты су-мұнай фазасын қатқыл сепарациясын өткізеді.

УОГ сериялы қондырғының принципиалды нобайы

Алдын ала дайындау сатысында,  мөлшері 100 мм-ден аса қосылғыштарды сұрыптау және жойылу жүретін тазартылған материалды тас бөлушіге  тиейді (1). Содан соң тазартылатын материалға араластырғышқа жіберіледі (2), онда жылытылған сумен араластыру және ірі қоспаларды ұсату жүреді. Әрі қарай тазартылған материал тас елекке түседі (3), онда 5 мм-ден аса мөлшердегі тастарды бөлу жүреді. Бүкіл сұрыпталған материал тас електен соң  (ірі тастар, ағаш, өнеркәсіптік қоқыс) бункерге жиналады (4). Тас електің астына (3) онда сұйылтылған масса тастарынан босатылған жиналатын тіректік құйғыш орналасқан (5). Әрі қарай,  шнектік сорап арқылы (6) сұйылтылған масса уақытша сақтау немесе тікелей бункерге тазарту үшін (18) бункерге беріледі (7). Тазарту сатысында, бункерге тазартылған массаны бір уақытта беріп(15), ортадан тепкіш сорабы арқылы көпфункционалды ыдыстан суды (16) қыздыра отырып, турбулентті режимде бункерден ыстық сумен түсетін (14) сұйылтылған массаны араластырушы  эжектор-гидроараластырғышқа беріледі(18). Бұл сатыда мұнай мен мұнай өнімдерінен топырақтың бөлшектерін шаю процесі жүреді. Әрі қарай сұйық және қатты фазаны бөлу процесі жүреді: ортадан тепкіш шламдық сорап (11) арқылы тазартылған эжектор-гидроараластырғыштың (14)  гидроциклон-құм бөлушіге беріледі (9), осыдан соң ортадан тепкіш шламдық сорап арқылы (10) тазартылатын масса гидроциклон-сазбөлушіге беріледі (8). Содан соң науалар жүйесі бойынша тазартылған қатты фаза түсірілуге жіберіледі.

Тазалаудың қайталау циклі кезінде науалармен қатты фаза қайталап тазарту үшін бункерге жіберіледі (13). Сұйық фазаны бөлу сатысында бөлінген сұйық фаза, мұнай өнімдерімен араласқан сұйық көпфункционалды ыдысқа түседі (16), онда мұнай өнімдерінен суды бөду жүреді. Су содан соң тазарту тізбегіне қайтып барады, ал мұнай өнімдері тиеледі. Сонымен бірге мұнай мен мұнай өнімдері бойындағы тұтынушылық сапаларын жоғалтпайды.

Осылайша, бірін бірі екіжақты толықтыратын және мұнай өнімі топырақынан тазартылған суасты қазу кешені мәндеріне жету үшін керекті тиімділікті қамтамасыз ететін биологиялық және физика-химиялық әдістерге негізделген екі түрлі технологиядан тұратын кешеніміз бар.