+ 7 (727) 2 662 888
   Технология артықшылығы

Технологиялар

Биологиялық ремедиация

Әлемдік тәжірибеде мұнай өнімдерінен топырақты тазарту, мұнаймен ластануларды жоюға арналған әдістер мен құралдардың бүкіл кешенін қолдану өткізіледі.

Сондықтан әрбір нақты жағдай үшін неғұрлым тиімді әдісті анықтау үшін мұнай шламдарын қайта өңдеу мен ластанған топырақтарды ремедиациялауды бағалаудың бірқатар критерийлері бар:

 • ЕОҚТ (Ең озық қолжетімді технологиялар) принциптеріне сай келу;
 • Өнімділік;
 • Құны;
 • Көп функционалдық;
 • Экономикалық тиімділік, соның ішінде екінші шикізат түріндегі қалдықтарды өңдеу өнімдерін жүзеге асыру мүмкіндіктеріне негізделген;
 • жұмылғыштық;
 • Инвесторлар үшін тартымдылығы (Кірістілігі, Өзін ақтап алатындығы);
 • Экологиялық талаптарға сай келуі;
 • Өнеркәсіптік қауіпсіздік.

Механикалық және физика-химиялық әсер ету әдістеріне негізделген технологиялар алдында ерекшелік белгілері мен артықшылықтар:

 1. Жоғары емес операциялық шығындармен салыстырған кезде жоғары тиімділігі (бір вегетациялық кезең үшін 90% дейін).
 2. Ауқымдылығы. Бір вегетациялық маусым ішінде мазутталған топырақтың  50-75 Га өңдеуге (150 000 – 220 000 м3) және ластанудың төмендеуіне 90%-на қол жеткізуге болады.
 3. Әдістің әмбебаптылығы. Биоремедиацияның тиімділігі қалдықтардың сулануымен, агрегатты күймен, топырақтардың механикалық құрамымен,  парафиндер мен асфальтендердің құрамымен,  химиялық реагенттерді қолданумен, мұнайдың кебу температурасымен, физикалық-химиялық әдістердің көпшілігін қолдануда шектелуші басқа факторлармен шектелмейді. Биопрепараттың теңестірілген микробты қоғамдастығы өзінің адаптациялық механизмінің кең интервалдарындағы кез келген жағдайда тиімді жұмыс істейді.
 4. Автономиялық. Биоремедиация  энергия көздерін қажет етпейді (газ, электроэнергия) және коммуникацияның кез келген қашықтығында жүзеге асырылуы мүмкін.
 5. Қоршаған орта үшін қауіпсіздік және оның барлық объектілері үшін шағын инвазивтілік.  Биоремедиация өткізу процесінде басқа объектілерге зиянды әсер ету жоқ (атмосфералық ауа, топырақ жабындысы, су ресурстары).
 6. Экожүйе балансына тазартылған топырақтың қайтуы.
 7. Қандай да бір екінші қалдықтың болмауы.
 8. Жоғары тиімділік және экологиялық қауіпсіздік кезіндегі салыстырмалы жоғары емес құн (құны (1 тонна тазартылған топырақ үшін 15 000 теңгеге дейін).

 

Термикалық әдістер: құрылыс материал алатын пештерде топырақты жоғары температурада жағуды көздейді. Осы әдістің теріс әдісі жану кезінде пайда болған ластаушы заттардың атмосфераға қалдықтары түрінде қоршаған ортаға эмиссиялардың, соның ішінде мұнай көмірсутектері мен парникті газдардың жанатын токсинді өнімдерінің екінші құрылуы болып табылады. Термикалық қайта өңдеу өнімі – қыздырылған кек ауыл шаруашылығы үшін құндылығы жоқ, тек құрылым қажеттіліктеріне қолданыла алады. Сонымен бірге, рекультивацияның орнатылған бағыттағы талаптарын сақтау, ластанған топырақты шығарып одан әрі пеште жағу, осы аумақта тасымалдау мен топырақтың құнарлы қабатын бөлістіру қажеттілігіне әкеледі, бұл рекультивация жобасының елеулі қымбаттауына апарады. Әлемдік тәжірибеде өңдеу әдісі өте ескі болып табылады және қоршаған орта үшін қауіпті деп мойындалған.

Механикалық әдіс: негізінде мұнайға, топыраққа, жұмыс ерітіндісіне физикалық бөлетін көпсатылы центрфугалау жатыр. Зерттеулер көрсеткендей, шламдардың кейбір түрлері үшін центрфугаларды шламдарды сепарациямен бөлу тиімсіз екенін көрсетті.

Физикалық-химиялық әдіс: мұнай көмірсутектері мен сатылы центрифугалаудың коагуляциясы мен флоккуляциясы үшін химиялық реагенттерді қосып тамшылардың өзгеретін геометриясы бар қондырғыларда мұнаймен ластанған топырақты шаюда болып тұр. Тазарту нәтижесінде соңында суасты қазу кешен деңгейіне дейінгі тазартылған механикалық қоспалар (топырақ, құм), ақшылданған су, ауыр көмірсутекті фракция түзіледі.

Әдістің кемшіліктері лимиттеуші факторлар келесілер болып табылатын, топырақты тазартуға беретін жоғары әдіс болып табылады:

 • мұнай көмірсутек құрамы – кемінде 20%;
 • тазартылатын топырақтың фракциялық құрамы;
 • бұдан басқа, энергияға жоғары қажеттілігі (қуаты кемінде 500 КВт газдың немесе электр энергиясының жүргізу керек және өңделген химреагенттері түрінде екінші қалдықтардың түзілуі белгіленеді.

Сондай-ақ жетіспеушіліктерге қайта өңделетін кешенді энергиямен қамтамасыз ету шығындарымен байланысты тазартудың жоғары құны есептеледі.

Биологиялық әдіс. Агромелиоративті шаралар кешенін қолданып мұнай көмірсутектерінің бейімделген микроорганизмдермен-деструкторлармен топырақты өңдеуге негізделген. Биологиялық әдістің артықшылықтары экологиялық қауіпсіздік, топырақтың толығымен сақталатын құрылымы кезінде суасты қазу кешені мәніне дейінгі, құнарлылықтың бастапқы деңгейін қалпына келтіріп мұнай көмірсутектерінің деградация мүмкіндігі. Процесс қоршаған ортаның қосымша екінші ластануынсыз, қандай да бір екінші қалдықтың түзілуінсіз жүреді. Бұл технологияны қолдану мазутталған топырақтың дәрежесімен (60%-дан аспайтын), процесстің ұзақтығымен және табиғи-климаттық факторларға тәуелділігімен шектеледі.

Биоремедиацияны жүзеге асыруды шартты түрде екі сатыға бөлуге болады: Техникалық және Биологиялық.

Техникалық тазартылған топыраққа механикалық әсер етумен байланысты және биологиялық микробтық қоғамдастықтың әсер етуі басты факторы болып табылады.

Техникалық сатыға келесі операциялар қосылады:

 • Мазутталған  топырақты орналастыру үшін учаске таңдау;
 • Ластанған топырақты алу және оны учаскеде бөлістіру;
 • 0,3-0,4 м-де теңмөлшерлі қабат және дренаж үшін еңіс (қажет кезде) жасау;
 • Топырақтарды қопсыту;
 • Қажет кезде, қышқыл топырақтармен, тұздануды төмендету үшін сутекті көрсеткішті немесе гипстелуді қалыптандыру үшін әктенуді жүзеге асырады. 
 • Метеорологиялық жағдайларға байланысты осы деңгейді әрі қарай ұстайтын далалық ылғал сыйымдылығы 25-40% дейінгі топырақтың алғашқы ылғалдануы;
 • Ластанған топырақтарды микробиологиялық ремедиациялаудан соң топырақты жоспарлау және домалату көзделеді.

Биологиялық саты:

 • Биопрепараттың жұмыс суспензиясын дайындау;
 • Биопрепараттың бірінші топтамасын енгізу;
 • Дымқылдау және қопсыту;
 • Минералды және органикалық тыңайтқыштарды енгізу;
 • Белсенді микрофлора санын бағалау, топырақтағы микроэлементтер құрамы, көмірсутектерді пайдалану  динамикасы.

Қажет кезде тізбекті ылғалдандырып әрі агротехникалық өңдейтін биопрепаратты екінші және үшінші енгізу жүзеге асырылады.

Биопрепараттың жасушалық массасын бір уақытта енгізіп қатаң бекітілген концентрациялар бойынша түйіршіктер немесе ерітінді түрінде минералды тыңайтқыштар кешенін енгізу жүзеге асырылады. Азоттық-фосфорлық тыңайтқыштар ретінде калийлік селитра, нитроаммософка, аммиакты селитра, суперфосфат, мочевина және т.б. қолданылады.