+ 7 (727) 2 662 888
   Технология артықшылығы

Компания туралы

Тарихы

"KazEcoSolutions" ЖШС 2008 жылы Алматы қаласында ҚР жетекші мұнай-газ компанияларында жұмыс тәжірибесі бар кәсіби экологтар құрды.

2009 жылы маусымда  Алматы облысы Алакөл бассейнінде көмірсутек шикізатын барлауды жүзеге асыратын North Caspian Petroleum Company ағылшын компаниясының филиалынан іздеу-барлау ұңғымаларын салу кезіндегі бұрғылаудың барлық қалдықтарын өңдеуге  бірінші тапсырыс алады.  Ерекше қорғалатын аумақтардың жақындығын және аймақтың жоғары экологиялық сезімталдығын ескере келе, мердігерлік ұйымдарға айрықша жоғары талаптар қойылды.

На протяжении трех лет ТОО "KazEcoSolutions"ЖШС үш жыл ішінде Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарында осы Клиент үшін бұрғылау қалдықтарын өңдеу жөніндегі қызметтер көрсетті. Мұнда ең алғаш рет ҚР аумағында сплиттерлік блоктар түріндегі әрі қарай дайын өнім алатын солидификация технологиясын қолданатын  GeoTube технологиясы арқылы қалдықтардың үлкен көлемін құрғату әдісі сыналды. 

2013 жылы шілдеде қолдану  географиясы Жамбыл облысында кеңейеді, онда компания  «Амангельды Газ» ЖШС келісім-шарттық аумақта бұрғылау шламын жинау және өңдеу жөніндегі қызметтер көрсетеді.

"KazEcoSolutions"ЖШС өндірістік қызметпен қатар қалдықтарды басқару және қоршаған ортаны қорғау саласында консалтингтік қызметтер көрсетеді, сондай-ақ экологиялық даулар бойынша көптеген соттарда өкіл ретінде қатысады. Бұл жылдары Deloitte&Touche және Dechert заңдық компанияларымен серіктестік қатынастар орнатылуда.

2012 жылдың басында мұнаймен ластанған жерлерді биологиялық ремедиациялау үшін микробты биопрепаратты қолданудың жеке технологиясы әзірлемесі бойынша жұмыс үдетілді. Әзірленген технология негізінде 2013 жылы жазда «Мико-Ойл» жеке биопрепаратының тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтары сәтті өткізілді. Сынақтар  «Өзенмұнайгаз» АҚ  НГДУ-2 аумағында рұқсат берілмеген жинау және мұнай шламдары мен мазутталған топырақтардың жиналу орындарында өткізілді.

Өткізілген сынақтар барысында мұнай шламдарын кәдеге жарату және қатты мазутталған топырақтарды тазартуда биопрепараттың жоғары тиімділігі және биоремедиация технологиясы көрсетілді. Зертханалық талдаулардың нәтижесі бойынша 30-күндік экспозиция кезіндегі тазартудың тиімділігі 93%-ға жетті.

2014 жылы "KazEcoSolutions" ЖШС  20 000 тонна мазутталған топырақты және "Ембімұнайгаз" АҚ шлам жинаушыда жинақталған мұнайшламын тазартуға бәйге жарияланды. Қолайсыз метеорологиялық жағдайларға және топырақты өткізілген агромелиоративті өңдеу үшін өте шектеулі уақыт болғанына қарамастан, жүргізілген биоремедиация қорытындысы бойынша кем дегенде 1 000 мг/кг-ден 100 000 мг/кг-дан аса мәні бар мұнай көмірсутегінің концентрациясын төмендетудің реті келді.

Қалдықтарды өңдеу және мұнаймен ластанған жерлерді биоремедиациялау бойынша жұмыстарды бір уақытта жүзеге асырумен, компания экологиялық жобалау және нормалау бойынша қызметке  I санаттағы кәсіпорындар үшін белсенді тартылды. Сонымен, бұл жылы ОМГ үшін, Бузачи үшін ТК  рекультивациялау,  КОА үшін рекультивациялау,  ЭМГ үшін рекультивациялау және бірқатар басқа ірі және неғұрлым ұсақ жобалар үшін НРО жобасын әзірлеу бойынша жұмыстар өткізілді.