+ 7 (727) 2 662 888
   Технология артықшылығы

«Мико-Ойл» биопрепараты

«Мико-Ойл» биопрепараты (СТ 5154-1910-01-ТОО-01-2014) Батыс Қазақстан топырағынан бөлінген мұнай көмірсутектің аборигендік штаммдары-деструкторынан тұрады. Осы биопрепараттың бактерия штаммдары күрт континенталды климаттың шұғыл жағдайларын жоғары бейімделген, 50°С  дейінгі температура амплитудасы кезінде, төмен деңгейдегі топырақтың ылғалсорғыштығы және топырақтың 4% тұздылығы кезінде белсенділікті сақтауға қабілетті. Зертханалық жағдайларды биопрепарат ластанған топырақта бузачиндік мұнай компоненттеріне жоғары спецификалығын көрсетті. Бұрынғы ұқсас нәтижелер (30 күн ішінде экспозиция кезінде 93% аса тиімділігі) өзен мұнайының ауыр жағдайлары үшін көрсетілді.

Бұл биопрепарат мұнайды қышқылдаушы  микроорганизмдердің аборигенді штаммдары негізінде әзірленген және шұғыл токсиндік ластану кезінде мұнай көмірсутектері топырақ құрамындағыларды 98% дйін үш-төрт ай ішінде бұзуға қабілетті. 

Биопрепараттың құрамына кіретін микроорганизмдер, Қазақстанның жоғары тұзды (4% асатын)  ортасына және әртүрлі қышқылдықтағы (рН 4-10) табиғи-климаттық жағдайына бейімделген, топырақтық  микробиоценоз үшін қауіпсіз, себебі Қазақстандағы зерттелетін аймақтың мұнаймен ластанған топырақтарынан бөлінген. 

«Мико-ойл» биопрепараты паста тәрізді қоспаны немесе көміртекқышқылдаушы непатогенді бактериалды және ашытқылы штаммдары ассоциациясынан тұратын қолдануға дайын концентрациялық жасушалық ерітіндіні білдіреді. Биопрепарат құрамына Атырау, Маңғыстау және Қызылорда облыстары мұнаймен ластанған топырақтардан бөлінген және күрделі көмірсутекті қосылыстарті игерудің тиімді критерийлері бойынша сұрыпталған табиғи микроорганизмдер кіреді. 9,1x1012 КОЕ/гр.титрі бар концентрат түріндеі көміртекқышқылды микроорганизмдердің 8 штаммды композициясынан, минералды тұздарынан, ағаш қоқымынан немесе бентониттің тасымалдаушысынан тұрады. Препарат топырақ жабындарын, ағыс суларды, су объектілерін және басқа агрессивті емес ортаны мұнай көмірсутектерімен және мұнай өнімдерімен ластанудан биологиялық тазартуға арналған. 

«Мико-Ойл» препаратын қолданудың оң нәтижесі Атырау және Маңғыстау облыстарындағы кен орындарында өткізілген сынақтармен расталады.  Агротехикалық шаралары бар кешенде «Өзен» кен орнындағы тәжірибелік учаскеде  биоремедиацияда жұмыстар өткізілді (жырту, қопсыту, органды-минералды тыңайтқыштарды себу).

««Мико-Ойл» биопрепаратын екі рет сепкен соң  мұнайдың құрылымын бұзуы 93% құрады, бұл биопрепаратқа кіретін көміртекқышқыл микроорганизмдерінің жоғары белсенділігіне куә болып отыр.

НГДУ «Доссормунайгаз», НГДУ «Жайықмұнайгаз», НГДУ «Жылоймұнайгаз» Ембімұнайгаз» АҚ аумағында «Мико-Ойл» препаратымен шамамен 4 Га аумақта 20 000 тонна мұнай шламдары және мазутталған топырақтары тазартылды.

 «Өзенмұнайгаз» АҚ тарихи ластанған тәжірибелік учаскесінде "Мико-Ойл" биопрепаратын қолдану кезінде топырақтағы мұнай өнімдері құрамының динамикасын сипаттайтын кестелер