+ 7 (727) 2 662 888
   Технология артықшылығы

Компания туралы

Компания туралы

"KazEcoSolutions" ЖШС 2008 жылы басқару және қалдықтарды өңдеу саласында кешенді қызметтер көрсету мақсатымен Алматы қаласында құрылған. Компания қызметінің негізгі бағыты өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату (бұрғылау шламы, өңделген бұрғылау ерітіндісі, бұрғылау ағыс суы, мұнай шламдары, мазутталған топырақ және т.б.), сондай-ақ мұнаймен ластанған және тарихи ластанған жерлерді  биоремедиациялау болып табылады. Осы мақсаттар үшін белсенді бактериалды және ашытқылы штаммдар-деструкторлар мұнай көмірсутегі негізінде құрылған "Мико-Ойл" жеке патенттелген биопрепарат сәтті қолданылады.

Бұдан басқа, компания экологиялық жобалау және нормалау (қалдықтармен, ҚОӘБ, ШЖӘЕ, ШЖҚ жобаларын қолдану норматив жобалар әзірлемесі, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және т.б.), сондай-ақ экологиялық консалтинг, саласында қызмет көрсетуге мамандануда.

Компания қызметінің бағдарлы бағыты шығарылған седименттерды кейін өңдеп ішіне операторларды кіргізбей  түпкі шөгінділердің сұйық қоймаларын роботталған тазарту болып табылады.

"KazEcoSolutions" ЖШС айрықша ерекшелігі толық тізбегі жұмысын - экологиялық қауіпсіз дайын жоғары сапалы  өнім алумен толық кәдеге жаратуға дейінгі жүзеге асыру болып табылады. 

Компанияның операциялық қызметін жүзеге асыру үшін лицензиялар мен рұқсат беру құжаттардың толық пакеті бар.

Бүгінгі күні компанияның мұнай-газ секторында табиғатты пайдаланушылардың бірқатарымен кең тәжірибесі бар және қымбат тұратын тасымалдауды және полигондарда қоймалауды қоспағанда, олардың құрылу орнында тікелей өндірістік қалдықтарды кәдеге жарату алдыңғы технологияларын қолданады.

Жоғары білікті кадрлардың, үлкен кәсіби тәжірибенің, халықаралық ғылыми-зерттеу және өндірістік мекемелермен тәжірибелік байланыстардың болуы, жұмыстарды жоғары сапада орындаудың және тапсырыс берушінің барлық тілектерін ескеру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Жылдар ішінде келесі компанияларға арналған қызметтер тиімді жұмыстар көрсетті: "Северо-Каспийская нефтяная компания" ЖШС, "Казахстанско-Китайский трубопровод" ЖШС,  Алматы облысының әкімшілігі, "Амангельды Газ" ЖШС, "Озенмунайгаз" АҚ, "Казахойл Актобе" ЖШС,  "Эмбамунайгаз" АҚ, "Бузачи Оперейтинг Лимитед" ФК, "Deloitte TSF" ЖШС,  "Dechert" ЖШС және т.б.

Тапсырылған жұмысты ең жоғары деңгейде орындауға ұмтыла отырып,  "KazEcoSolutions" ЖШС Тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыруға бар күшін салады. Осындай тәсілді нәтижесі әріптестіктің екіжақты тиімді тәжірибесі және Клиенттен оң ұсыныстар болып табылады.